Anasayfa > Blog > İlaçlama ile İlgili Çok Önemli Bilgilendirmeler!!!

Haşere ilaçlama işi, sanıldığı üzere 'sırtına bir pompa alanın' yapacağı bir iş değildir.

Haşere İlaçlama firmalarında çalışan tüm personellerin, Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili eğitimlere katılarak sertifikalandırılmaları yasal zorunluluktur.


''Haşere ilaçlama firmasında kimler çalışır ve hangi eğitimleri alır?''

  1. İlaçlama firmlarında öncelikle, Biyosidal Mesul Müdür bulunmalıdır. Bu kişiler Sağlık Bakanlığının ilgili eğitimini alıp, sınavları başarı ile verdikten sonra sertifikalandırılır ve tam zamanlı olarak ilaçlama firmalarında en az bir tanesinin çalışması zorunludur.
     
  2. Haşere İlaçlama firmalarında çalışması zorunlu ve çok önemli olan ikinci grup, Biyosidal Ürün Uygulayıcı' dır. Bu grup çalışanlar yine Sağlık Bakanlığının ilgili eğitimlerini başarı ile tamamlayıp sertikalı olarak ilaçlama firmalarında çalışması gereken gruptur.


''Bizim apartmanı yıllardır sırtında pompasıyla biri gelip ilaçlar...''

Bu tarz kişiler piyasada fazlasıyla mevcuttur. Bilindiği üzere, ilaçlamada kullanılan kimyasal ajanlar hedef vektörlere olduğu kadar, evcil hayvanlar ve insanlar için de son derece toksiktir. Bu toksisite akut dönemde ortaya çıktığı gibi uzun zaman periyotlarda da kendini gösterebilmektedir. Bununla birlikte yapılan ilaç uygulamalarının KOAH hastası olan, solunum problemi yaşayan kişiler, yaşlılar ve çocuklar üzerende istenmeyen etkilileri üst seviyelere çıkabilmektedir. Bu bir istenmeyen durumun ortaya çıkması halinde, öncelikli sorumlu İlaçlamayı yaptıran kişilerdir.  


"Ben kendi işyerimi-evimi sürekli olarak ilaç alıp  kendim ilaçlarım"

Sık karşılaşılan durumdur. Eğer bu konu ile ilgili eğitim, deneyim ve yeterliliklere sahip değilseniz yaptığınız bu uygulama ile ciddi risk altındasınızdır. 
Kullandığınız ürünlerin etki mekanizmasını, antidotlarını, insan metabolizması üzerindeki etkilerini, olası istenmeyen maruziyet durumlarında alınacak önlemleri v.s bilmiyorsanız ilaçlamayı yapmayınız.


"Peki, ilaçlama hizmeti alırken neler dikkat etmeliyim?"

Bu hizmeti alacağınız kişilerin öncelikle T.C Sağlık Bakanlığından onaylı bir ''Halk Sağlığını Koruma Amaçlı Haşere İlaçlama'' firması olduğundan emin olunuz.


Sorgulamanız gereken evraklar;

  • İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı
  • Mesul Müdür Belgesi
  • Biyosidal Ürün Uygulama İzin Belgesi
  • Biyosidal Ürün Uygulayıcı Belgesi
  • Biyosidal Ürün Uygulama EK-1 Formu 


***Bu belgelerden herhangi birine sahip olmayan firma ve/veya kişilere ilaçlama yaptırmayınız!

Copyright 2024 - Profesyonel Böcek İlaçlama